SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Doktora Formları
SBE-KLVZ-07  Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Süreç Kılavuzu
   Yeterlik Formları
SBE-FRM-02  Yeterlik Sınavı Başvuru Formu                                           (En geç 5. yarıyılın sonuna kadar)
SBE-FRM-03  Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu
SBE-FRM-04  Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Tutanağı
SBE-FRM-05  Yeterlik Komitesi Sınav Değerlendirme Tutanağı
   Tez İzleme Komitesi Oluşturulması ve Tez Öneri Savunması Formları
SBE-FRM-12  Tez İzleme Komitesi Juri Üyesi Öneri Formu                  (Yeterlik sınavını takip eden 1 ay içinde)
SBE-FRM-07  Tez Öneri Savunması Toplantı Bildirim Formu                (Yeterlik sınavını takip eden 6 ay içinde)
SBE-FRM-47  Tez Öneri Formu
SBE-FRM-09  Jüri Üyesi Tez Önerisi İnceleme ve Değerlendirme Formu
SBE-FRM-10  Tez Öneri Savunması Değerlendirme Tutanağı
   Tez İzleme Ara Rapor Toplantıları                              (Ocak-Haziran  / Temmuz-Aralık)
SBE-FRM-13  Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Toplantı Bildirim Formu
SBE-FRM-14  Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı
SBE-FRM-15  Tez İzleme Ara Rapor Şablonu

  

 Sayfa İçin Tıklayınız  Jüri Öneri Formu, Tez Savunma Sınav Evrakları ve Tez Teslim Belgeleri İçin Linke Tıklayınız
 Yeterlik Komitesi  Doktora Yeterlik Komitesi Listesi
 Yayın Şartı  Doktora Yayın Şartı (2022-2023 Bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için)


Ekleme tarihi: 15-11-2021 11:24:01 Güncellenme tarihi: 04-09-2023 16:48:28