Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Doktora Formları
SBE-KLVZ-07  Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Süreç Kılavuzu
   Yeterlik Formları
SBE-FRM-02  Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
SBE-FRM-03  Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu
SBE-FRM-04  Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Tutanağı
SBE-FRM-05  Yeterlik Komitesi Sınav Değerlendirme Tutanağı
   Tez Öneri Formları
SBE-FRM-07  Tez Öneri Savunması Toplantı Bildirim Formu
SBE-FRM-47  Tez Öneri Formu
SBE-FRM-09  Jüri Üyesi Tez Önerisi İnceleme ve Değerlendirme Formu
SBE-FRM-10  Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
   Tez İzleme Komitesi Formları
SBE-FRM-12  Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
SBE-FRM-13  Tez İzleme Komitesi Toplantı Bildirim Formu
SBE-FRM-14  Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı
SBE-FRM-15  Tez İzleme Ara Rapor Şablonu

  

 Sayfa İçin Tıklayınız  Jüri Öneri Formu, Tez Savunma Sınav Evrakları ve Tez Teslim Belgeleri İçin Linke Tıklayınız
 Yeterlik Komitesi  Doktora Yeterlik Komitesi Listesi

Ekleme tarihi: 15-11-2021 11:24:01 Güncellenme tarihi: 30-12-2022 11:11:37