Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

MEVZUAT
TEZ HAZIRLIKLARI İÇİN KULLANILACAK YARDIMCI DOKÜMANLAR
 Tez Yazım Kılavuzu                      Tez Yazım Şablonu (Yeni)
 Lisansüstü Tez Çalışması İntihal Raporu Yönergesi
 İntihal Tespit Programı Kullanım Kılavuzu
 Kaynakça Yönetim Araçları
 Orcid Yardım Kılavuzu

 

YÖNETMELİK / YÖNERGELER
 Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi (Ordu Üniversitesi)
 Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
 Lisansüstü Tezlerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge
 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Araştırma Uygulamalara İlişkin İzin Genelgesi
 
 Ordu Üniversitesi Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar        /       Yardımcı Kaynak
 İkinci Öğretimin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

 

DİĞER
 7417 Sayılı Af Kanunu ODU Lisansüstü Eğitim Uygulama Esasları
 Sınav ve Toplantıların Yapılış Şekline İlişkin Senato Kararı
 Program Açma ve Yürütülmesine Dair İlkeler
 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (YÖK)
 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu (ÖSYM)
 YÖK DİL Sınavı Eşdeğerliliği
 IELST Sınavının Yabancı Dil Sınavına Eşdeğer Olmadığına Dair YÖK Yazısı
 ALES Eşdeğerlik Tablosu (GRE-GMAT)
 ALES'e Eşdeğer Sayılan Sınavlar
 Yabancı Dil Puanı Geçerlik Süreleri
 Eşdeğer Programlar
 Tezi Ret Edilen Öğrenciye Tezsiz Diploma Verilmesi Hk.
 Azami Süre Sonunda İken Tezin Teslim Süresi Hk.
 Tezlerde (elektronik hazırlanan) İmza Bulunmaması Hk.
 Tez Yazım Diline İlişkin YÖK Yazıları
 YÖK Doktora Burslusu İken Bursluluktan Çıkan Öğrencilerin Transkript ve Diploma Ekinde Geçecek İfade
 Doktorasını Bitiren Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Eğitimde Ders Veremeyeceğine İlişkin Senato Kararı

Ekleme tarihi: 29-11-2021 08:48:08 Güncellenme tarihi: 29-01-2023 17:39:09