Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Tez Savunma Sınavı Formları
   SINAV BAŞVURU FORMLARI
   Savunma Sınavı Öncesi Yapılacak İşlemler Kılavuzu
SBE-FRM-30  Savunma Sınavı Jüri Öneri ve Jüri Üyesi Bilgi Formu     
SBE-FRM-33  Öğrenci Durum Kontrol Formu
SBE-FRM-34  İntihal Tespit Programı Benzerlik Raporu Beyan Formu 
   SINAV FORMLARI
SBE-FRM-31  Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı
SBE-FRM-32  Jüri Üyesi (Bireysel) Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
   TEZ TESLİMİNDE KULLANILACAK FORMLAR
   Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler Kılavuzu
SBE-FRM-25  Tez Yazım Kontrol Formu (Tez bastırılmadan önce uygunluğu alınan form)
SBE-FRM-26  İlişik Kesme Formu (Mezuniyet)
SBE-FRM-27  Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu (Durumu uyanlar için)
SBE-FRM-28  Tez Teslimi İçin Ek Süre İstem Dilekçesi (Süresinde teslim edemeyecekler için)

 

 Sayfa İçin Tıklayınız  Tez Yazım Yönergesi, İntihal Tespit Programı Kullanımı, Kaynakça Yönetimi, ORCİD Kullanımı

Ekleme tarihi: 10-12-2021 22:45:29 Güncellenme tarihi: 24-01-2023 15:36:12