SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Tez Savunma Sınavı Formları
   SINAV BAŞVURU FORMLARI
   Savunma Sınavı Öncesi Yapılacak İşlemler Kılavuzu
SBE-FRM-30  Savunma Sınavı Jüri Öneri ve Jüri Üyesi Bilgi Formu   
SBE-FRM-33  Öğrenci Durum Kontrol Formu
SBE-FRM-34  İntihal Tespit Programı Benzerlik Raporu Beyan Formu 
SBE-FRM-73  Doktora Mezuniyet Yayın Şartı Onay Formu (2022-2023 Bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran)
   Enstitü Toplantı Odasında Yapılması Planlanan Sınavlar İçin Randevu Sistemi
   SINAVDA KULLANILACAK FORMLAR
SBE-FRM-31  Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı ve Tez Kabul Sayfası
SBE-FRM-32  Jüri Üyesi (Bireysel) Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
   TEZ TESLİMİNDE KULLANILACAK FORMLAR
   Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler Kılavuzu
SBE-FRM-26  Mezuniyet İlişik Kesme Formu (Tezin Enstitüye teslimi sınav tarihinden itibaren 1 aydır)  
SBE-FRM-27  Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu (Durumu uyanlar için)
SBE-FRM-28  Tez Teslimi İçin Ek Süre İstem Dilekçesi (1 ay içinde teslim edemeyecekler için)

Ekleme tarihi: 10-12-2021 22:45:29 Güncellenme tarihi: 13-09-2023 14:05:58