Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Akademik Formlar
SBE-FRM-01  Yeterlik Komitesi Öneri Formu
SBE-FRM-37  Danışmanlık Feragat Formu 
SBE-FRM-45  Danışman Atama/Değişiklik Öneri Formu
SBE-FRM-38  Yeni Ders Öneri Formu
SBE-FRM-39  Ders Görevlendirme Formu
SBE-FRM-40  Not Bildirim/Not Düzeltme Formu
SBE-FRM-41  Kredisiz Ders (UAD + Tez) Not Bildirim Formu
SBE-FRM-42  Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
SBE-FRM-43  Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu
SBE-FRM-44  Ders Programı Şablonu
SBE-FRM-46  Sınav Programı Şablonu
SBE-FRM-68  Kontenjan Talep ve Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu
SBE-FRM-71  Sınav Puantaj Formu

Ekleme tarihi: 15-11-2021 14:34:18 Güncellenme tarihi: 11-04-2022 15:09:29