SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Enstitü Yönetim Kurulu
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
 Müdür V.  Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN  0452 226 52 00-6111   msahin@odu.edu.tr 
 Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Fevziye EKER  0452 226 52 00-6113   fevziyeeker@odu.edu.tr   
 Üye  Doç. Dr. Sait KAR  0452 226 52 67-1913   saitkar@odu.edu.tr
 Üye  Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ  0452 226 52 67-1860   huseyinyildiz@odu.edu.tr 
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL  0452 226 52 67-1886   muratyuksel@odu.edu.tr
 Raportör  Neslihan BEYAZ  0452 226 52 00-6112   nbeyaz@odu.edu.tr   

Ekleme tarihi: 24-11-2021 18:41:57 Güncellenme tarihi: 25-11-2021 16:31:00