SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Tezli Yüksek Lisans Formları
SBE-KLVZ-08  Tezli Yüksek Lisans Program Süreç Kılavuzu
SBE-FRM-47  Tez Öneri ve Tez Öneri Değişikliği Formu
   
 Sayfa İçin Tıklayınız  Jüri Öneri, Tez savunma Sınavı Evrakları ve Mezuniyet Belgeleri Sayfası
Etik Kurul

Yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek; anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar için SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULUNDAN izin alınmalıdır. Kurul ayrı bir birim olup Enstitümüz ile bir bağı yoktur.

Etik Kurul Sayfası ve Başvuru Formları : https://kurul.odu.edu.tr          İletişim: 2917


Ekleme tarihi: 16-11-2021 14:56:07 Güncellenme tarihi: 10-05-2023 16:41:22