SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Enstitü Kurulu
ENSTİTÜ KURUL ÜYELERİ
  S    Görevi / Ana Bilim/Sanat Dalı  Ünvanı Adı Soyadı  Telefon / Dahili  E-posta Adresi
-  Enstitü Müdürü  Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK   0452 226 52 67 / 6111   erkamsulak@odu.edu.tr
-  Enstitü Müdür Yardımcısı      
1  Tarih Anabilim Dalı  Prof. Dr. Ömer ERDEN   0452 226 52 46 / 1844  omererden@odu.edu.tr
2  Müzik Ana Sanat Dalı  Prof. Sabri YENER   0452 226 52 29 / 6081   sabriyener@odu.edu.tr  
3  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı  Prof. Dr.Sadık KILIÇ   0452 226 52 29 / 1418   sadikkilic52@hotmail.com
4  Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN   0452 226 52 17 / 1714   ahmetalibayhan@odu.edu.tr
5  Temel Eğitim Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Seher ÇETİNKAYA   0452 226 52 17 / 5567   seherbayat@odu.edu.tr
6  Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. Necip Fazıl DURU   0452 226 52 17 / 1858   nfduru@odu.edu.tr
7  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı  Prof.Dr. Sebiha KABLAY   0452 323 82 55 / 3054  sebihakablay@odu.edu.tr
8  Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı  Prof. Dr. Mehmet YILMAZ   0452 226 52 47 / 5522   mehmet.yilmaz@odu.edu.tr
9  İktisat Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. Seval Mutlu ÇAMOĞLU   0452 323 82 55 / 3033   sevalmutlu@odu.edu.tr
10  Türkçe ve Sosyal Bilimler  Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. İlker AYDIN   0452 226 52 50 / 5535   ilkeraydin@odu.edu.tr 
11  İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Turgay HAN   0452 226 52 46 / 1852   turgayhan@odu.edu.tr 
12  Eğitim Bilimleri  Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Sanem TABAK   0452 226 52 46 / 5589   sanemuca@odu.edu.tr
13  Grafik Tasarımı Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Mehmet Fatih YELMEN   0452 226 52 47 / 5514   mehmetfatihyelmen@odu.edu.tr
14  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Cenan KUVANCI   0452 226 52 00 / 1912   cenankuvanci@odu.edu.tr
15  Sosyoloji Ana Bilim Dalı  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA   0452 226 52 00 / 1871   mehmetkoca@odu.edu.tr
16  İşletme Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. Sema YİĞİT   0452 226 52 00 / 3076   semayigit@odu.edu.tr
17  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı  Prof. Dr. Cavit YAVUZ   0452 226 52 00 / 5015   cyavuz@odu.edu.tr
18  Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı  Doç. Dr. Burkay CEVAHİRCİOĞLU   0452 226 52 49 / 3903   burkaycevahircioglu@odu.edu.tr
19  Arkeoloji  Ana Bilim Dalı (Enstitü)  Doç. Dr. Fevziye EKER  (19.04.2022-19.04.2025)   0452 226 52 67 / 6113   fevziyeeker@odu.edu.tr  
20  İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı (Enstitü)  Prof. Dr. Cavit YAVUZ (11.09.2023-11.09.2026)  0452 226 52 74 / 5015  cyavuz@odu.edu.tr

Ekleme tarihi: 24-11-2021 18:45:30 Güncellenme tarihi: 21-09-2023 11:19:47