SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Program Açma Başvuru İşlemleri

BAŞVURU İŞ AKIŞI

-Başvuru yapılacak program için asgari öğretim üyesi yeterliği sağlanmalıdır. Önerilen her bir öğretim üyesinin haftalık ders saati yükü toplamı 30 saati geçmemelidir. Öğretim üyelerinin YÖKSİS bilgilerinin güncel olması sağlanmalıdır. 

-Başvurular YÖK tarafından belirlenen belli dönemlerde yapılabilir. Rastgele program açma başvurusu yapılamaz. 

-Başvuru formatına göre hazırlanan program açma başvuru dosyası, program açılacak Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm başkanlığının kurul kararı ve üst yazısı ile açılacak program bir fakülteye bağlı değilse ilgili Öğretim Üyesinin dilekçesi ile Enstitüye gönderilir. 

-Başvuru dosyasının ilk kontrolü Enstitü tarafından yapılır ve uygun görülenler Enstitü Kurulu’na sevk edilir. Uygun olmayan başvurular düzeltilmek üzere iade edilir.

-Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen başvuru dosyası üst yazı ile Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir. Üniversite Senatosu başvuru dosyasını inceler ve kararını Enstitüye bildirir.

-Alınan kararın uygun olması durumunda Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına program açılış talebi yazılır ve YÖKSİS Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerinden istenilen belgeler sisteme yüklenir.

-Program başvuru sonucu Enstitü tarafından ABAYS sistemi üzerinden takip edilir ve sonuç  ilgililere ve/veya Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm başkanlığına bildirilir. Yeni açılan programlardan Program Bilgi Paketi dosyası istenir. Program Bilgi Paketi dosyası içeriğine göre gönderilen dersler ÖBS’ye işlenir.

BAŞVURU DOSYASI

a) Yüksek Lisans Programı:

  1. Program Açma Sistem Bilgi Formu
  2. Yüksek Lisans Program Açma Başvuru Ölçütü (Form-1)  Tezli YL.   /   Tezsiz YL.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik Programı:

  1. Program Açma Sistem Bilgi Formu
  2. Doktora/Sanatta Yeterlik Program Açma Başvuru Ölçütü (Form-2) 

c) Uzaktan Eğitim Programı:

  1. Program Açma Sistem Bilgi Formu
  2. Uzaktan Öğretim Program Açma Başvuru Ölçütü (Form-A)
  3. Bilgi Derleme Formu (Form-A1)
  4. Öğretim Elemanı Bilgileri Formu (Form-A2)

 YARDIMCI DOKÜMANLAR

 PROGRAM AÇILDIKTAN SONRA

 


Ekleme tarihi: 14-09-2023 17:16:19 Güncellenme tarihi: 15-09-2023 15:17:47