SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

İlişiği Kesilen Öğrenciler
2021-2022 Akademik Yılı GÜZ Yarıyılı Sonunda      BAHAR Yarıyılı Sonunda
 2022-2023 Akademik Yılı GÜZ Yarıyılı Sonunda   
     
     
     

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen süreler sonunda başarısız olan lisansüstü öğrencilerin durumlarının incelenmesi sonucunda;  listelerde adı geçen lisansüstü öğrencilerin Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ilişikleri kesilmiştir.

Program süreleri ve ilişik kesilmesini gerektiren durumlar için tıklayınız.

İlişikleri kesilen öğrencilerden, aktif döneme ders kaydı yapanların ödedikleri harç ücreti başvurmaları durumunda iade edilecektir. İade başvurusu, ilgili formun doldurulup imzalanarak sbe@odu.edu.tr adresine gönderilmesi ile yapılabilir. Harç iade başvuru formu için tıklayınız.

İtirazlar, sbe@odu.edu.tr adresine yazılı bir dilekçe ile yapılabilir.

 


Ekleme tarihi: 15-02-2022 15:43:41 Güncellenme tarihi: 06-03-2023 12:34:30