SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

İdari Personel

İletişim, Üniversite Santrali (0452 226 52 00) üzerinden dahili numaralar tuşlanarak sağlanmaktadır. Bir numaraya ulaşılamaması durumunda benzer görevi yapan diğer bir persone ile iletişime geçilebilir.

İDARİ PERSONEL VE GÖREV DAĞILIMLARI
 Dahili Hat / E-posta  KURUL VE YAZI İŞLERİ

 Emine YILMAZTÜRK

6111

emineyilmazturk@odu.edu.tr

 • Müdür Sekreteri
 • Enstitü Kurul Kararları
 • Enstitü Yönetim Kurulu Kararları
 • Yazı İşleri
 • Jüri Davetiye İşleri (Savunma sınavı, tez önerisi yeterlik sınavı, dönem projesi)
 • Öğrencilerin Bilimsel Araştırma İzin İşlemleri
 Dahili Hat / E-posta   ÖĞRENCİ İŞLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Gizem BAYDERE 

6115 

gizembaydere@odu.edu.tr

 • Kurul Kararlarının ÖBS'ne İşlenmesi
 • Harç İşlemleri
 • Danışman Atanması ve Değişikliği
 • Mezuniyet İşlemleri
 • Kayıt Dondurma/İzin İşleri
 • Tez İzleme Komite Toplantıları
 • Yatay Geçiş İşlemleri
 • Burs İşlemleri
 • Bilimsel Hazırlık Programı Takibi
 • Değişim Programları (Erasmus vb.)
 • Not Bildirim Formlarının ÖBS’ye İşlenmesi
 • Akademik Personel Belge Talepleri ve Dilekçe İşlemleri
 • Müfredata Yeni Ders Eklenmesi,

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Ayşe Özge KANDEMİR

6118 

aysekandemir@odu.edu.tr

 • Öğrenci Kimlik Kartlarının Hazırlanması ve Teslimi
 • Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yüklenmesi
 • Diploma, Diploma Eki Düzenlenmesi ve Teslimi
 • Lisansüstü Program Açma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi,
 • Seminer Konu Bildirimleri ile Seminer Teslim İşlemleri
 • Öğrenci Belge Talepleri ve Dilekçe İşlemleri

DOKTORA

Sefa KESKİN 

6117 

sefakeskin@odu.edu.tr

 • Af ile İlgili İşlemler
 • Askerlik İşlemleri
 • EYK İlişik Kesme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Enstitü Web Sayfası
 • Web sayfası Duyurular
 • Form Oluşturma ve Güncelleme
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi
 • Mevzuat Güncelleme, Kılavuz Hazırlama vb. İşler
  Dahili Hat / E-posta  TAHAKKUK

Şenol BUGA 

6116 

senolbuga@odu.edu.tr

 • Ek Ders
 • Maaş
 • Satın Alma
 • SGK İşlemleri
 • Personel İşleri
 • Personel İzin İşleri
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci
 • Taşınır Kayıt İşlemleri
 • Final Sınav Ücretleri
 • Yolluk İşlemleri

 

 


Ekleme tarihi: 25-11-2021 16:52:49 Güncellenme tarihi: 28-07-2023 16:35:12