SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

İdari Personel

 

İDARİ PERSONEL VE GÖREV DAĞILIMLARI
  KURUL VE YAZI İŞLERİ

 Emine YILMAZTÜRK

6111

emineyilmazturk@odu.edu.tr

 • Müdür Sekreteri
 • Enstitü Kurul Kararları
 • Enstitü Yönetim Kurulu Kararları
 • Yazı İşleri
 • Jüri Davetiye İşleri (Savunma sınavı, tez önerisi yeterlik sınavı, dönem projesi)
 • Öğrencilerin Bilimsel Araştırma İzin İşlemleri
  ÖĞRENCİ İŞLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Gizem BAYDERE 

6115 

gizembaydere@odu.edu.tr

 • Kurul Kararlarının ÖBS'ne İşlenmesi
 • Harç İşlemleri
 • Danışman Atanması ve Değişikliği
 • Mezuniyet İşlemleri
 • Kayıt Dondurma/İzin İşleri
 • Tez İzleme Komite Toplantıları
 • Yatay Geçiş İşlemleri
 • Burs İşlemleri
 • Bilimsel Hazırlık Programı Takibi
 • Değişim Programları (Erasmus vb.)
 • Not Bildirim Formlarının ÖBS’ye İşlenmesi
 • Akademik Personel Belge Talepleri ve Dilekçe İşlemleri
 • Müfredata Yeni Ders Eklenmesi,

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Ayşe Özge KANDEMİR

6118 

aysekandemir@odu.edu.tr

 • Öğrenci Kimlik Kartlarının Hazırlanması ve Teslimi
 • Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yüklenmesi
 • Diploma, Diploma Eki Düzenlenmesi ve Teslimi
 • Lisansüstü Program Açma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi,
 • Seminer Konu Bildirimleri ile Seminer Teslim İşlemleri
 • Öğrenci Belge Talepleri ve Dilekçe İşlemleri

DOKTORA

Sefa KESKİN 

 

sefakeskin@odu.edu.tr

 • Af ile İlgili İşlemler
 • Askerlik İşlemleri
 • Diplomalar
 • İlişik Kesme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Enstitü Web Sayfası
 • Web sayfası duyurular
 • Form Oluşturma ve Güncelleme
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi
 • Mevzuat Güncelleme, Kılavuz Hazırlama vb. İşler
  TAHAKKUK / EK DERS  MAAŞ

Şenol BUGA 

6176 

senolbuga@odu.edu.tr

 • Ek Ders
 • Maaş
 • Satın Alma
 • SGK İşlemleri
 • Personel İşleri
 • Personel İzin İşleri

 

 


Ekleme tarihi: 25-11-2021 16:52:49 Güncellenme tarihi: 15-03-2023 14:06:05