SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


 Tarihçe ve Koşullar

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  17 Mart 2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi’ne bağlı olarak Yüksek Lisans seviyesinde eğitim-öğretim ve araştırma yapılması amacıyla kurulmuştur. Enstitümüzde 2008 yılında İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları açılmış olup aynı yıl öğrenci alınmıştır. 2012 yılında da Müzik Ana Sanat Dalı, 2013 yılında da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı,2013 yılında İlköğretim Anabilim dalı, 2014 yılında Sinema ve Televizyon Anabilim dalı aktif Açılmıştır. 2009 Yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulmasıyla, Sahne Sanatları, Resim, Grafik ve Tasarım, Heykel, Seramik ve Cam, Fotoğrafçılık, Geleneksel, Moda Tasarımı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Ana Bilim dalları  Enstitümüzde temsil edilmeye başlanmıştır. Ancak Ana Bilim Dalları Aktif değildir.

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının 10’unun toplanması ile elde edilir. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır.Güzel sanatlar alanına bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı/uygulamalı sınav puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve yazılı/uygulamalı sınava girmiş olması gerekir.

Bu duyuru bir daha gösterme