SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Ders Seçme/ Kayıt Yenileme/ Katkı Payı Ödeme/ İlk Şifre Oluşturma

Dikkat: Lisansüstü eğitimde her bir faaliyetin süresi akademik takvim ile belirlenmiştir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına Akademik takvimin her yarıyıl takip edilmesi önem arz etmektedir.  Akademik takvim bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) olarak hazırlanır ve Temmuz ayında yenilenir. Akademik takvim için tıklayınız. 

1-ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ İLK ŞİFRE ALMA

Online başvuru sırasında e-postalara gönderilen şifreler geçersizdir. "Şifremi Unuttum" butonu ÖBS ye girerek İletişim bilgilerini güncelleyen öğrenciler için kullanılabilir.

İlk kez Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) girecek öğrenciler giriş ekranı İlk Şifre Oluşturma linkinden sırası ile “TC.Kimlik No”, büyük harflerle “BABANIZIN ADINI” ve “doğum tarihini” girerek şifre oluştur butonuna basıp 5 dakika için geçerli GEÇİCİ ŞİFRELERİNİ oluşturabilirler. Geçici şifre ile 5 dk. içinde kalıcı şifrenin oluşturulması gerekir.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

ÖBS Kullanıcı adı “o” harfi ile başlayıp öğrenci numarası ile devam eder. Örnek: o224500012

2-KATKI PAYI/HARÇ ÜCRETİ

Başka bir Yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenciler (açıköğretim dahil), tezsiz yüksek lisans öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenciler ile Tezli Yüksek Lisans Programının 5. yarıyılı ve sonrasına, Doktora Programının 9. yarıyılı ve sonrasına ders kaydı yapacak öğrenciler katkı payı/harç ücreti öderler. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

3-DANIŞMAN ATAMA

Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin danışman atamaları ilgili ABD/ASD başkanlığınca yapılır. Enstitü Yönetim Kurulunun kararından sonra Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.  Öğrenciler danışmanlarını ders kayıt ekranından görüntüleyebilirler. Ders kayıtlarından önce mutalaka danışmanlar ile iletişime (tercihen yüz yüze) geçilmelidir. Öğretim üyelerine dahili numaralar ile ulaşılamaması durumunda bağlı oldukları fakülte telefon numaralarından bilgi alınabilir.

4-KAYIT DONDURMA

Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihi kadar Enstitüye şahsen veya e-posta (sbe@odu.edu.tr) ile yapabilir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Başvuru formu için tıklayınız. Kayıt Dondurma Başvuru Sonuçları ders kayıtları bittikten sonra web sayfasından duyurulur. Başvurusu uygun olmayanlar ekle-bırak süresi içerisinde online ders kaydı yapabilir.

5-DERS SEÇME/KAYIT YENİLEME

Ders kaydı yapmayan öğrenci; öğrencilik haklarından yararlanamaz, sınavlara (tez, ders, seminer, yeterlik, tik vb.) giremez.

     a) ÖBS Ders Kayıt İşlemleri:

Ders seçme/kayıt yenileme işlemleri Akademik takvimde belirlenen süreler içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin dersleri seçerek danışman onayına göndermesi ve danışmanlar tarafından derslerin onaylanarak kesinleştirilmesi şeklinde online yapılır. Danışman, ders/dersleri onaylayabilir, reddedebilir veya düzeltme isteyebilir. Bu durumda öğrencinin dersleri yeniden düzenlemesi gerekebilir.  Bu nedenle öğrencilerin ders kayıtları sonunda; öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranında, kayıtlanma Aşaması bölümünü “kayıtlanma tamamlandı” olarak görüntülemesi gerekir aksi halde mutlaka danışman ile iletişime geçilmelidir. Danışmanlar akademik takvimde kendileri için belirlenen süreye kadar ders kayıtlarını kesinleştirebilirler.

     b) Başarısız Derslerin Durumu:

Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde alırlar. Başarısız dersler hakkında daha fazla ayrıntı için tıklayınız.

     c) Ders Seçerken Dikkat EdilecekHususlar

  • Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı dönemden mezuniyetine kadar alınmaya devam eder.
  • Ders kayıtlarında tez danışmanlığı, uzmanlık alan dersi veya seminer dersinin görünmemesi bir önceki dönemden dersin notunun danışman tarafından girilmediği anlamını taşır. 
  • Tez ve dönem projesi aşamasında olan öğrenciler de kayıt yenileme işlemi yaparlar.
  • Bir öğrenci eğitim-öğretim boyunca bir öğretim üyesinden (tez, uzmanlık ve seminer hariç) en fazla 4 ders alabilir.
  • Bir öğrenci eğitim-öğretim boyunca farklı üniversiteden, farklı anabilim dalından, farklı programdan en fazla iki ders alabilir.
  • Tez savunma sınavı, ders kayıtlarından sonraya kalan öğrenciler (düzeltme alanlar dahil) ders kaydı yaparlar. Tez savunma sınavına girerek mezun aşamasında olan öğrenciler ders kaydı yapmazlar. 
  • Tezsiz Yüksek Lisans Alınacak Ders ve Kredi Miktarı
  • Tezli Yüksek Lisans Alınacak Ders ve Kredi Miktarı
  • Doktora Alınacak Ders ve Kredi Miktarı 

      d) Başka Program/Enstitü/Üniversiden Ders Alma:

Enstitümüz öğrencileri eğitim-öğretim boyunca farklı üniversiteden, farklı Enstitüden, farklı anabilim dalından, farklı programdan en fazla iki ders alabilir. Bir üst programdan ders alınamaz. Başvuru formu için tıklayınız.

      e) Ders Kaydı Yapmayan Öğrencilerin Durumu:

Ders kaydını yapmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl ders ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi alamaz, askerlik tehir işlemleri yapılmaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

6-DERS EKLE/ÇIKAR

1- Kendi programından ders alacak öğrenciler, öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri altında bunulan "Ders Ekle-Çıkar” butonunu kullanarak yapabilirler. Ders Ekle/Çıkar işlemi yapıldıktan sonra danışman onayına gönderilir. Danışman, ders/dersleri onaylayabilir, reddedebilir veya düzeltme isteyebilir. Bu durumda öğrencinin dersleri yeniden düzenlemesi gerekebilir.  Bu nedenle öğrencilerin ders ekle-çıkar süresi sonunda; öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranında, kayıtlanma Aşaması bölümünü “kayıtlanma tamamlandı” olarak görüntülemesi gerekir aksi halde mutlaka danışman ile iletişime geçilmelidir. Ders Ekle-Çıkar öğrenciler tarafından yapılabilmekte, danışmanlar yapamamaktadır.

2- Program veya Enstitü dışı veya başka bir Yüksek Öğretim kurumlarından ders alacak öğrenciler, "Program dışı ders alma" formunu doldurup ilgili ABD/ASD başkanlığı yazı işlerine teslim edebilirler. Dersler EYK kararı sonrası öğrenci bilgi sistemine işlenecektir.

Danışman onayı sonrası ders kayıt formunun bir çıktısı alınarak öğrenci ve danışman tarafından imzalanmalı ve saklanmalıdır.

Geçmiş yarıyıllarda başarısız olan dersin açılmaması, programdan kaldırılması durumunda başarısız olunan ders yerine yeni dersler seçer. Ancak öğrencinin bu dersleri, sonradan alınan ve başarılı bulunan bir derse saydırması gerekir aksi halde mezuniyet işlemi gerçekleşmez. 

7-DERS SAYDIRMA/MUAFİYET

Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kredili lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, akademik takvimdeki tarihe kadar Enstitüye başvurması, danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Başvuru formu için tıklayınız. 

8-FORMLAR, KILAVUZLAR

Öğrenciliğiniz süresince kullanacağınız formlara ve program süreçlerine Formlar altından erişebilirsiniz. Formlar genel olarak imzaların tamamlanmasından sonra ilgili programın sekreterliğine (ders gördüğünüz birimin yazı işleri) teslim edilir. Bu nedenle formlarınaltındaki açıklamaları dikkatle okuyunuz.

9-KAYIT SİLDİRME 

Öğrenciler, ilişik kesme formu doldurup (imzalar tamamlattırılacak) almışlarsa öğrenci kimlik kartlarını teslim ederek kendi talepleri halinde Enstitümüzden ilişik kestirebilirler. İlgili birimler tarafından imzalatılmış ilişik kesme formları işleme alınır. Kendi isteği ile ilişik kestirenlerin ödemiş oldukları harç ücreti iade edilmez. Form için tıklayınız.

10-ASKERLİK İŞLEMLERİ

Lisansüstü öğrencilerin sevk tehir işlemleri Enstitümüze başvuruları halinde kayıtlı olduğu program süresi de dikkate alınarak ilgili Asker Alma Bölge Başkanlığına teklif edilir. Başvurular Formlar/Genel Formlar bölümünden Askerlik İşlemleri Dilekçesi doldurulup ekine Askerlik Durum Belgesi eklenerek e-posta yolu ile veya şahsen yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin sevk tehir işlemleri ders kayıtlarından sonra yapılabilecektir.

Kendi isteği ile yapılmış sevk tehiri hariç başka kurumca yapılmış sevk tehiri bulunan öğrencilerin sevk tehiri yapılamamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin mevcut sevk tehirlerini iptal etmeleri veya mevcut sevk tehiri sonunda yeniden Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. 

11-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları dersler için Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise Lisansüstü Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına tabi olan öğrenciler bilimsel hazırlık programına yönelik dersler alabileceği gibi lisansüstüne yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

12-ENSTİTÜ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Enstitümüz web sayfasına, https://sbe.odu.edu.tr adresinden, Üniversite ana sayfasındaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Enstitümüz, telefon hattı olarak Üniversite Santral Numarasını kullanmakta olup web sayfamız iletişim bilgileri bölümünden  personellere erişebileceğiniz dahili telefon numaraları bulunmaktadır. 

Enstitümüz e-posta adresi sbe@odu.edu.tr adresidir. Gönderdiğiniz her bir e-posta karşılığında sistem tarafınıza alındı mesajı göndermektedir. Böylece iletinizin Enstitüye ulaşıp ulaşmadığını teyit edebilirsiniz. E-posta gönderdiğiniz halde böyle bir mesaj almadıysanız Enstitü ile iletişime geçiniz.

13-ENSTİTÜ WEB SAYFASI DUYURULARI

Duyurularımız öğrencilere tebliğ niteliğindedir. Duyurularımızda öğrencilerin ve öğretim elemanlarımızın iş yükünü hafifletecek bilgiler verilmektedir. Bu nedenle duyurularımızı takip etmeniz sürecin işleyişi ve doğru bilgilenmeniz açısından önem arz etmektedir.

14-PROGRAM SÜRELERİ

 

 


Ekleme tarihi: 06-02-2023 20:16:43 Güncellenme tarihi: 19-09-2023 15:52:09