Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Personel
YÖNETİM
 Görev  Unvanı Adı Soyadı Telefon  E-Posta
 Müdür  Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN 6111  msahin@odu.edu.tr
 Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Fevziye EKER 6113  fevziyeeker@odu.edu.tr
 Enstitü Sekreteri  Neslihan BEYAZ 6112  nbeyaz@odu.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL
 Unvanı  Adı Soyadı Telefon E-Posta
 Arş. Gör.  Özgül YILDIRIM GÜNEŞ 1870  ozgulyildirim@odu.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL VE GÖREV DAĞILIMLARI
 ÖĞRENCİ İŞLERİ

Gizem BAYDERE 

6115 

gizembaydere@odu.edu.tr

 • Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri İşlemleri
 • Danışman Atanması ve Değişikliği
 • Tez Önerisi/Değişikliği Kararları
 • Tez İzleme Komite Toplantıları
 • Kayıt Dondurma/İzin İşleri
 • Yatay Geçiş İşlemleri
 • Burs İşlemleri
 • Bilimsel Hazırlık Programı Takibi
 • Değişim Programları (Erasmus vb.)
 • Mezuniyet Kararları
 • İlişik Kesme İşlemleri
 • Belge Talepleri / Dilekçe İşlemleri
 • CİMER Başvuru İşleri
 • Kurul İşleri (Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu)
 • Enstitü Sekreterinin vereceği diğer işler

Ayşe Özge KANDEMİR

6118 

aysekandemir@odu.edu.tr

 • Öğrenci Kimlik Kartlarının Hazırlanması ve Teslimi
 • Tezlerin, Tez Kontrol Görevlisine İletilmesi
 • Tezlerin Teslim Alınması ve İlişik Kesme İşlemleri
 • Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yüklenmesi
 • Lisansüstü Program Açma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi
 • Enstitümüz Araştırma Dergisi İş ve İşlemleri
 • Diploma Teslimi
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi
 • Ara Sınav, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavı İşlemleri
 • Seminer Konu Bildirimleri ile Seminer Teslim İşlemleri

Sefa KESKİN 

6117 

sefakeskin@odu.edu.tr

 • Kurumsal E-posta Adresinin Takibi
 • Tezin, Tez Yazım Kılavuzuna Göre Şekilsel Kontrolü
 • Af ile İlgili İşlemler
 • Askerlik İşlemleri
 • Diploma Düzenlenmesi
 • İlişik Kesme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Enstitü Web Sayfası ve İçeriğinin Düzenlenmesi
 • Form Oluşturma ve Güncelleme
 • Öğrenci Bilgi Paketi Takibi
 • Mevzuat Güncelleme, Kılavuz Hazırlama vb. İşler
 • Enstitü Bilimsel Etkinlikler

 Emine YILMAZTÜRK

6114 

emineyilmazturk@odu.edu.tr

 • Yazı İşleri
 • Jüri Atama ve  Davetiye İşleri (tez, yeterlik, dönem projesi)
 • Öğrencilerin Bilimsel Araştırma İzin İşlemleri
 TAHAKKUK

Şenol BUGA 

6176 

senolbuga@odu.edu.tr

 • Ek Ders
 • Maaş
 • Satın Alma
 • SGK İşlemleri
 • Personel İşleri
 • Personel İzin İşleri

 Alev BEYAZIT 

6116

alevbayazit@odu.edu.tr

 • Ek Ders
 • Maaş

Ekleme tarihi: 25-11-2021 16:52:49 Güncellenme tarihi: 07-12-2022 09:04:28