SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Aftan Dönen Öğrencilerin Durumları Hk.

AF BAŞVURU SONUÇLARI VE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrencilerin danışman atama, muafiyet ve intibak işlemleri tamamlanmıştır. İntibak ettirildikleri yarıyıl ve aşamaları (ders/tez vb.) listelerde yer almaktadır. İntibak ettirilen yarıyıl program sürelerinin takibi açısından önemlidir. 

1.Grup Af Başvuru Sonuç Listesi ve Öğrenci Durumları (Eğitim Öğretime 2022-2023 Güz yarıyılında başlatılmıştır)

2.Grup Af Başvuru Sonuç Listesi ve Öğrenci Durumları (Eğitim Öğretime 2022-2023 Bahar yarıyılında başlayacaktır)

Af Yatay Geçişle Enstitümüze Kayıt Yaptıran Öğrenci Listesi ve Öğrenci Durumları 

Yatay geçiş yapan öğrencilerin durumları Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildiğinden program süreleri 2022-2023 Güz yarıyılından itibaren başlatılmıştır.

 

DİKKAT: Yatay geçişle gelenler dahil, tezli yüksek lisans tez aşamasında olanlar için en kısa zamanda bir tez önerisinin verilmesi, doktora yeterlikten muaf olanların ise Tez İzleme Komitesi oluşturması gerekir.  

 

Tezli Yüksek Lİsans

- Aftanan dönen ve af kapsamında yatay geçiş yapan tezli yüksek lisans öğrencilerinin yeni bir tez konusu belirlemeleri gerekir. Tez önerisinin EYK tarafından kabulünden sonra ilk 6 ay içinde tez savunma sınavına girilemez. 

- Tez aşamasına geçebilmek için en az 7 ders ve seminer dersi ile 21 ulusal kredinin tamamlanmış olması gerekir. 

- Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma Yayın Etiği konularını içeren bir dersi daha önce almayan öğrencilerin bu dersi almaları gerekir.

- 4. yarıyılın sonuna kadar ders ve seminerini başaramayan, 6. yarıyılın sonuna kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir. Bu açıdan inttibak ettirilen yarıyıl önemlidir.

- Billimsel hazırlık programına intibak ettirilen öğrencilerin en çok 2 yarıyıla kadar programı tamamlamaları gerekir. 

Doktora

- Dört yarıyıla kadar en az 8 ders ve seminer dersi ile 24 ulusal kredinin tamamlanmış olması gerekir. 

- Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma Yayın Etiği konularını içeren bir dersi daha önce almayan öğrencilerin bu dersi almaları gerekir.

- Doktora Yeterlik Sınavına en geç 5 yarıyılın sonuna kadar girilmesi gerekir.

- Yeterlik sınavından muaf öğrenciler için bir tez izleme komitesi mutlaka önerilmelidir. (Danışmanınız ile iletişime geçiniz)

 

1-Öğrenci Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti; Öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yarıyıl hesap edilerek ücretlendirme yapılır.

13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile Türkiye Ziraat bankasının bankamatik (ATM) ve internet bankacılığı gibi online ödeme kanallarından şu sırayı izleyerek yapılabilir. Ödeme İşlemleri / Diğer Ödemeler/ Eğitim Ödemeleri / Üniversite Ödemeleri/ PlakaKodunu Giriniz:52/ … Ödemelere ilişkin Enstitü tarafından herhangi fiş veya dekont istenmez. Ödeme yapamayanlar başında "o" harfi olmadan denemeleri gerekir.  

2-ÖBS Kullanıcı Adı ve Şifre Alma: Öğrenciler https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx adresinden sırası ile “TC.Kimlik No”, büyük harflerle “baba adı” ve “doğum tarihini” girerek şifre oluştur butonuna basarak geçici şifrelerni oluşturabilrler. Geçici şifre ile sisteme 5 dkiçinde girilerek kalıcı şifre oluşturulması gerekir.

3-Danışmanlar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilmekte olup öğrenciler, danışman tercihinde bulunamazlar. Danışman bilgilerine öğrenci bilsi sistemi üzerinden erişebilirsiniz. Danışmanlarla iletişim için Üniversitemiz Telefon Rehberini kullanabilirsiniz.

4-Ders kayıtları 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ve öğrenciler tarafından yapılır danışman tarafından onaylanır. Danışan, öğrencinin seçtiği ders veya dersleri onaylamadan iade edebilir.  Ders ekle çıkar döneminde de aynı işlemler geçerlidir.  Ders kaydının onaylandığı ders kayıt ekranı üzerinden "Kayıtlanma Aşaması=Kaydı Tamamlanmış"  olması gerekir. Des kaydı sonunda mutlaka danışmanınızın ders kaydını onaylayıp onaylamadığını kontrol ediniz.

-


Eklenme Tarihi : 24-01-2023 10:09:59