SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Doktora Mezuniyet Yayın Şartı

2022-2023 Bahar Yarıyılından itibaren kayıt olan doktora öğrencileri için yayın şartı getirilmiştir. Doktora öğrencilerimizin tez savunma sınavı başvurusu aşamasında (Tez Savunma Sınavına girebilmek için) yayın şartını sağlamaları gerekmektedir. 

​İlgili öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

 

DOKTORA MEZUNİYET YAYIN ŞARTI

Doktora/Sanatta Yeterlik programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmesi için; programa kayıt yaptırdığı yıldan itibaren tek veya danışmanı ile tezinden veya çalışma alanındaki farklı bir konudan üretilmiş ve daha önce yayın koşulu olarak kullanılmamış olması ve yazarın ilgili çalışmasına ilişkin künye bilgilerinde; “Ordu Üniversitesi” ibaresi ya da “@odu.edu.tr” uzantılı e-posta adresinin yer alması koşuluyla aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekir.

1)      Uluslararası kongre, konferans veya sempozyumlarda sözlü bildiri sunmuş veya tam metninin yayınlanmış olması,

2)      Tanınmış ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap veya kitap bölüm yazarlığının veya yayımlanmış kitap editörlüğünün olması,

3)      SCI, SCIE, SSCI, AHCI indeksleri, alan indeksleri* veya Ulakbim TR Dizin indeksli taranan dergilerde veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş (DOİ numarası almış) en az bir makalesinin olması,

4)      Patent/faydalı model/endüstriyel tasarımın tescil ettirmiş olması,

5)      Ulusal/Uluslararası bir projede yer alması,

6)      Sanat alanında yapılan çalışmalarda kayıtlı olduğu programa ilişkin; en az bir çalışmasının (yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tam metin bildirimi, faydalı model veya patent belgesi) olması veya TV programı, film, kısa film, belgesel vb. (yayınlandığına ilişkin belge) yapmış olması veya karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya tez çalışmasında yer alan eserinin yayınlanmış olması gerekir.

Öğrencinin bu şartlardan en az birini sağladığını gösteren belge / belgeleri, Tez Savunması formlarına ekleyerek teslim etmesi gerekir.

Doktora programına kayıt yaptırmadan önce yapılan yayınlar ile Yüksek Lisans tezinden yapılmış yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez.

*Alan indeksleri: ÜAK tarafından Doçentlik başvurusunda kabul edilen ve/veya Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonu tarafından belirlenen indekslerdir.

 

Ordu Üniversitesi Senatosunun 08.02.2023 tarihi ve 2023-03 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


Eklenme Tarihi : 01-03-2023 13:34:48