Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018/2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yılı Seminer Programı

 TARİH ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 18530300013

  Merve Cihan ÖRTLEK   SARIOĞLAN

Osmaniye ve Çevresinde Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar

 07.05.2019

 Tarih Bölümü Seminer Salonu

 14.00

 18530300007

  Dilek AKDEMİR

1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre Ulubey kazasında İç Göçler

 17.05.2019

 Tarih Bölümü K2.D1

 14.00

 18530300005

  Mustafa BÜYÜK

XX. Yüzyılda Ordu Kazasının Kaynakları ve Tahlili

 17.05.2019

 Tarih Bölümü K2.D1

 15.00

 18530300004

  Eyüp YILMAZ

Avrupalı Seyyahların Gözüyle XIX. Yüzyıl Türkistan'ında Çocuk

 24.05.2019

 Tarih Bölümü

 11.00

 18530300015

  Aylin DUMAN

Uluslararası Su Meselesi

 24.05.2019

 Tarih Bölümü

 

 18530300017

  Nazlı ÇOŞKUN 

Ortaçağ İslam Dünyasında Başlar Müzesi (Hızanetü'r- Ruus)

 24.05.2019

 Tarih Bölümü

 

 18530300010

  Sümeyye ALTUN 

Osmanlı Devleti'inde İlk Buharlı Gemi İşletmeleri

 24.05.2019

 K2-D1

 16.00

 18530300009

  Halil KAHRİMAN

Osmanlı Devleti'nin Kafkasları Fethi

 24.05.2019

 Tarih Bölümü

 11.00

 18530300008

  Ceyhun BEKİROĞLU

Türk Ocakları

 24.05.2019

 Tarih Bölümü Seminer Salonu

 11.00

 18530300018

  Ebru GÜNEŞ

Mevlana Celaleddin Rumi ve Semsi Tebrizi

 23.05.2019

 Fen-Edebiyat Fakültesi

 13.00

 18530300006

  Şeyma Nur ÖZDEN

İngiliz Muhipler Cemiyeti

 27.05.2019

 Tarih Bölümü

 11.00

 18530300003

  Tuba HAYAL

Yozgat Şer'iye Sicillerine Göre 19.yy'da Yozgat'ta Sosyal ve Ekonomik Hayat

 27.05.2019

 Tarih Bölümü

 14.00

 18530100011

  Harun ASLANTÜRK

Altay Manevi Misyonunun İlk Yerli Papazı:Mihail Vasilyeviç Çevalkov

 27.05.2019

 Tarih Bölümü

 15.00

 18530300002  Salise Hilal ERGÜN Rusya Türklerinin Aydınlanma Hareketi ve Türkistan Hanlıkları Üzerinde Etkisi  24.05.2019  Tarih Bölümü  11.00
 18530300001  Merve Deniz UYGUN Mondoros Mütarekesi Sonrası İttihat ve Terakki Liderlerinin Yurtdışına Kaçmaları  24.05.2019  Tarih Bölümü (1Nolu Sınıf)  11.00

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 18531200003

  Safiye Gül ÇUHADAROĞLU Kur'an-ı Kerim'de Hikmet Kavramı  31.05.2019  İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu  13.00

 18531200006

  Ayşe Hümeyra ŞAHİN İrade Hürriyetinin Suçun Teşekkülüne Etkisi (Hırsızlık Suçu Bağlamında)  31.05.2019  İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu  13.30

 18531200002

  Cansu YAZICI Dini Çoğulculuğun Kelami Açıdan İmkanı  13.06.2019  İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu  11.00

 

SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 17530600007

  Kübra ÖZEL Ankara'da Çekilen Film ve Dizilerin Destinasyon Tanıtımına Katkısı  14.06.2019  Güzel Sanatlar Fakültesi Z-4 Sınıfı  

 17530600002

 Bünyamin DURANOĞLU Türkiye'de "Ulusal Sinema-Milli Sinema" Tartışmalarına Roman Uyarlaması Filmlerin Etkileri  11.06.2019 Güzel Sanatlar Fakültesi   11.00

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 17530500007

  Mehmet BAŞYURT İş Hukukunda Arabuluculuk Uygulamaları: Ordu Adliyesi Örneği  31.05.2019  Ünye İ.İ.B.F  14.00
 17530500003  İsmail Furkan DEMİRBAŞ Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm ve Etkileri  31.05.2019  Ünye İ.İ.B.F  15.00
 17530500001  Seyit Ali KİNDAN Turizmde Yabancı Göçmen Emeği  31.05.2019  Ünye İ.İ.B.F  13.00

 

MÜZİK ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 18530400007

 Çağatay GÜLMEZ Cumhuriyetin İlanından Sonra Türkiye'de Operanın Gelişimi  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00

 18530400008

 Gürbüz AKYÜREK Türkiye'de Tamamlayıcı Tıp Uygulamalrında Kullanılan Müzik Terapinin Dünü,Bugünü, Yarını  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400004  Dilek KARAMAN Klasik Dönem Bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart  İle Romantik Dönem Bestecisi Franz Schubert'in Liedl'lerinin Ezgisel Özelliklerinin Farkı  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400001  Ceren ALŞAN Çocuklarda Başlangıç Keman Eğitiminde Doğaçlama  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400010  Ufukhan Paşaoğlu Piyano Eserlerinin Yorumlanması Sürecinde İzlenilmesi gereken Yöntem ve Teknikler  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400006  Ekrem UĞUZ Kavalın İcrasal Yönlerden İncelenmesi  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400009  Erkin KASAP Türkiye'de Gitar Eğitimi veren Müzik Okullarından Beşinin Amaçlar ve Kazanımlar Ekseninde Lisans Düzeyi Gitar Eğitimi Müfredatlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400003  Damla EKİZ Mızıka_i Hümayundan Günümüze Türkiye'de Flüt Çalgısının Yeri ve Önemi  24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00
 18530400005  Ömer GÜRSOY Türkiyedeki Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında 1. ve 2. Sınıf Lisans Düzeyinde Yürütülen Ud Derslerinin Müfredat Yönünden Karşılaştırılmalı İncelenmesi   24.05.2019  Müzik Bölümü Toplantı Salonu  10.00

 

SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

 Öğrencinin Numarası

 Öğrencinin Adı Soyadı

 Seminerin Konusu

 Seminerin Tarihi

 Seminerin Yeri

 Seminerin Saati

 18531300001

 Emel BAYRAM Sadaka Taşları  23.05.2019  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  09.00

 18531300005

 Meltem ATİLLA Mimari Yapılarda Mermer Kitabe Geleneği  23.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  10.00
 18531300004  Sibel GÜNGÖR Adana Ulu Camii Külliyesi  23.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  11.00
 18531300006  Esra KARAHAN Mesudiye Kilisesi ve Müzadere Kilisesi  23.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  13.00
 18531300008  Gonca TOSUN Başkent Örnekleri ile Bizans Manastırları  23.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  14.00
 17531300016  Erkan TUNÇ Amaya Kumacık Hamamı ve Mimarisi  23.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  15.00
 18531300011  Türkan DEĞİRMENCİ Türk-İslam Minyatürlerinde Simug tasviri ve ikongrafisi  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  09.00
 18531300007  Safiye ÜNALDI Türk İslam Sanatında Minyatürlerde Şeytan İkonografisi  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  10.00
 18531300002  Kübra KÖSE Fatsa-Bolaman Hayarkale Şapeli ve Mezar Yapısı  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  11.00
 18531300010  Tuba KARATEPE Osmanlı Şehirleşmesinde Mimari Düzenler  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  13.00
 18531300003  Uğur ERYETİM Üsküdar Sebilleri  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  14.00
 18531300009  Tuğçe ŞENER Ordu İlinde Yaşayan Sanatlar ve Sanatkarlar  24.05.2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu  15.00

Ekleme tarihi: 29-04-2019 15:02:01 Güncellenme tarihi: 29-05-2019 17:16:24