Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018/2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yılı Seminer Programı

TARİH ANABİLİM DALI

 

Öğrencinin Numarası

Öğrencinin Adı-Soyadı

Seminerin Konusu

Seminerin

Tarihi

 

Seminerin

Yeri

 Seminer   Saati

17530300007

Emine SÖNMEZ

Menderes Havzası’nın Tarih Coğrafyası

03.12.2018

Tarih Bölümü

15.00

17530300028

Selçuk SARI

XIX. Yüzyıl Hatıratlarında Osmanlı Bahriyesi

 

07.12.2018

Tarih Bölümü

14.00

 

17530300024

 

Ezgi Büşra YILMAZ

Selçuklu Veziri NİZAMÜLMÜLK’ün Biyografisi

 

26.12.2018

Tarih Bölümü Seminer Salonu

14.00

16530350010

Mustafa Murat ÖZDEMİR

 

XIX. Yüzyılda Uluslararası Deniz Hukukunun Gelişimi

27.12.2018

Tarih Bölümü

13.30

17530300023

 

Sabri SADIKLAR

 

Kazak Tarihçiliğinde ERMUKHAN BEKMAKHANOV

27.12.2018

Fen-Edebiyat Konferans Salonu

14.00

17530300026

 

Zühre ŞAHİN

 

Nüfus İstatistiklerine Göre Osmanlı’nın Son Döneminde Fatsa’nın Demografik Yapısı

27.12.2018

Tarih Bölümü Seminer Salonu

14.00

17530300027

 

Elif GEMİCİ

 

Osmanlı’da Korsanlık

28.12.2018

Tarih Bölümü Seminer Salonu

13.00

17530300008

Meral İNAN

Hatice Turhan Valide Sultan Vakıfları

 

28.12.2018

Tarih Bölümü

14.00

17530300025

Aykut ÖZCAN

Osmanlı Tarih Yazımında Şer’iyye Sicillerinin Yeri ve Önemi

28.12.2018

Tarih Bölümü Seminer Salonu

14.00

17530300009

Sefa DURAN

Savaş ve Ticaret: Kırım Harbinde Kalas İskelesi

28.12.2018

Fen-Edebiyat Konferans Salonu

15.00

 

Ekleme tarihi: 10-12-2018 07:45:29 Güncellenme tarihi: 03-01-2019 11:05:51