Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Doktora Yeterlik Komiteleri

TARİH ANABİLİM DALI

Yeterlik Komitesi

Prof. Dr. Engin AYAN

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ

Prof. Dr. Fatih ÜNAL

Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN

Doç. Dr. Ömer ERDEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü 18.06.2018 tarih ve 2018/192-207 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Yeterlik Komitesi

Prof. Dr. Abdullah EREN

Prof. Dr. Necip Fazıl DURU

Prof. Dr. Salim KÜÇÜK

Doç. Dr. Mesut TEKŞAN

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü 01.11.2019 tarih ve 2019/519 numaralı Yönetim Kurulu Kararı


Ekleme tarihi: 10-12-2018 07:38:44 Güncellenme tarihi: 03-12-2019 12:48:08