Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Misyon ve Vizyon

MİSYON

        Ordu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda, evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek, küreselleşen dünyadaki son gelişmeleri de takip ederek ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açmak, bölüm ve kurum içi ile paydaş kurumlar arası iletişim içerisinde olarak projeler üretip ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olabilmek. Öğrencilerimizi de gelişen dünyamızda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatarak bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır.

 

VİZYON

       Ordu Üniversitesi’nin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda, yürütmekte olduğumuz Lisansüstü Eğitim-Öğretim programları araştırma ve bilimsel faaliyetleriyle ülkemizin öncü lisansüstü eğitim kurumlarından birisi haline getirmektir. Bunu yaparken enstitümüze bağlı anabilim/anasanat dallarında lisansüstü eğitimin kalitesini arttırarak, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Böylesine kurumsal yapılarda iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinci ile de web sayfasını yenileyerek güncellemek, bilimsel araştırmaların daha büyük kitlelere yayılması amacıyla yayın yapmak ve enstitümüz dergisinin devamlılığını sağlamak, Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını süresince öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramadan ilerleyebilmesi için alt yapının oluşturulabilmesi konusunda azami özeni göstererek Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak,


Ekleme tarihi: 06-12-2018 09:45:20 Güncellenme tarihi: 09-03-2021 10:51:50