SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Lisansüstü Öğrenci Alımları
 • Online başvuruda bulunabilecek adaylar ve Kesin Kayıtları: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları kontenjanlarına başvurular ve kesin kayıtlar online alınacaktır.
 • Diğer başvuru türünden başvuruda bulunabilecek adaylar ve Kesin Kayıtları: Yatay geçiş, yabancı uyruklu aday, bölüm birincisi ve tezsiz programlardan tezli programlara geçiş kontenjanlarına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını web sayfasında belirtilen linke tıklayıp evraklarını yükleyerek başvurularını yaparlar. Evrak uygunlukları Enstitü tarafından kontrol edilir. Evrakları uygun olanlar ABD/ASD başkanlığına gönderilir ve değerlendirmeye tutulur. Değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan adayların kesin Kayıtlar, Enstitüde ve süresi içerisinde şahsen veya noterden yetki verilen (noter belgesinin aslı ve fotokopisi yanlarında bulunmalıdır) bir vekil tarafından gerçekleştirilebilir.

A. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Online başvuru sisteminde, fotoğraf yüklemek (vesikalık veya biyometrik), istenilen puanları istenilen alanlara girmek ve ilanda istenilen belgeleri yüklemek zorunludur.
 2. Başvurusunu kaydeden, Enstitü tarafından başvurusu onaylanan ve başvurusuna ilişkin düzeltme istenen adayların başvuruda belirttikleri e-posta adresine sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajları gönderilir. Bu mesajları süresi içerisinde takip etmek, gerekli düzeltme ve kontrolleri yapmak adayın sorumluluğundadır.
 3. Belgelerin e-devlet, e-imzalı, karekodlu veya ıslak imzalı suretleri kabul edilecek olup belgelerin açık ve net görülecek şekilde yüklenmesi gerekir. Silik, okunamayacak durumda olan, yarısı yüklenmiş veya birden fazla sayfası olduğu halde tek sayfası yüklenmiş belgeler kabul edilmez.
 4. Transkript ve geçici mezuniyet belgelerindeki puanların birbirini tutmaması durumunda adayın bu iki belgeden birinden sisteme girmiş olduğu puan esas alınır. Not yükseltmek amacıyla sonradan bu durum değiştirilemez.
 5. Adayların, online başvuru formunu doldurduktan ve belgelerini yükledikten sonra başvurularını onaylamaları gerekmektedir. Onay verildikten sonra; form, aday numarası ve şifre alır, adayın belirttiği e-posta adresine aday numarası ve şifre gönderilir. Onaylanmayan başvurular, Enstitü tarafından görüntülenemez ve başvuru geçersiz sayılır.
 6. Başvurusu Enstitü tarafından onaylanana kadar adaylar başvuru üzerinde güncelleme yapabilir. Ancak Enstitü tarafından onaylanan başvurularda değerlendirme puanını etkileyecek değişiklikler yapılamaz.
 7. Adayların başvurduğu program türüne göre istenilen belgeleri başvuru sistemi “Belge Yükleme” alanından istenilen boyutta ve formatta yüklemesi gerekmektedir.
   • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
   • Transkript Belgesi
   • ALES Sonuç Belgesi
   • YDS Sonuç Belgesi (Belgeniz yoksa yerine transkript veya benzeri belge yükleyiniz)
   • Sertifika (Özel şart olarak formasyon, 5 yıllık tecrübe vb. istenmiş ise bu alandan yüklenebilir.)

B. ONLİNE BAŞVURULARIN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI

 1. Başvurusu ilana göre uygun olmayan adayın başvurusu onaylanmaz.  Eksik ya da hatalı başvurular başvuru süresi içerisinde düzeltilmek üzere RET edilerek adaya iade edilir. Başvuruların düzeltilmek üzere iade edildiğine dair adayın başvuruda belirttiği e-posta adresine sistem tarafından otomatik mesaj gönderilir. RET edilerek düzeltme istenen başvurular da aday başvuru süresi içerisinde sisteme tekrar girerek düzeltmeleri uygular ve başvurusunu tekrar kaydeder. Başvuru süresi sonrası düzeltme işlemi yapılmaz, fazladan süre tanınamaz.
 2. Başvurusu, Enstitü tarafından onaylanmayan aday giriş sınavına (mülakat, yazılı, sözlü) alınmaz.

C. SONUÇLARIN DUYURULMASI, İTİRAZ VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 1. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonucu oluşan nihai sonuç listesi Enstitü web sayfasından ilan edilir.
 2. Sonuçlara itiraz, sonuçların duyurulduğu gün dahil iki (2) iş günü içerisinde dilekçe ve/veya kanıtları ile Enstitü e-posta adresine (sbe@odu.edu.tr)  yapılır.
 3. Kontenjanların dolmaması durumunda ilanda belirtilen tarihlerin dışında yedek kontenjan duyurusu yapılmaz.
 4. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları için kesin kayıtlar online alınacaktır.
 5. Yatay geçiş, yabancı uyruklu aday, bölüm birincisi ve tezsiz programlardan tezli programlara geçiş için kesin kaytlar şahsen alınacaktır.

KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI                                            :

BAŞVURU LİNKLERİ                                                                        :  Başvuru Yapmadan Önce Başvuru koşulu ve Kontenjan tablosuna bakınız.

EKLER                                                                                         :

 


Ekleme tarihi: 16-06-2023 15:29:19 Güncellenme tarihi: 28-07-2023 10:55:06