Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt İşlemleri

Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıtlar E-Kayıt başvuru modülü üzerinden aşağıda istenen evrakların/Formların sisteme yüklenmesi şeklinde yapılacaktır. Elden belge/form kabul edilmeyecektir. Kesin kayıtlar 25 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 27 Ocak 2023 tarihi Saat: 15:30'da sona erecektir. E-Kayıt Başvuru Modülü (Tıklayınız)

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi: 

-Sınıf Eğitimi         -Türk Dili ve Edebiyatı          -Tarih (İlanda belirtilen kontenjandan fazla öğrenci ilan edildiğinden liste güncellenmiştir)

 

Birden fazla programa kayıt yaptıran adaylar hangi programa kayıt yaptıracaklarını kendileri belirler. 

E-Kayıt Başvuru Modülü Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Vesikalık veya biyometrik olmayan, düzgün tarattırılmamış, pürüzlü veya cep telefonu ile çekiliş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

2-E-Kayıt başvuru modülüne, fotoğraf ve istenilen belgeleri/formları yüklemek zorunludur.

3-Belgelerin e-devlet, e-imzalı, karekodlu veya ıslak imzalı suretleri ile doldurulacak formların imzalı ve eksiksiz yüklenmesi gerekir.

4-Enstitü tarafından kesin kaydı onaylanan veya düzeltme istenen adayların başvuruda belirttikleri e-posta adresine sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajları gönderilir. Bu mesajları takip etmek, süresi içerisinde gerekli düzeltme ve kontrolleri yapmak adayın sorumluluğundadır.

5-Başvurusunu son gün ve saatlere bırakan adaylardan başvuru için düzeltme istenenlerin süresi yetersiz olacağından başvuruların son saatlere bırakılmaması gerekir.

6-Başvurusu uygun olmayan adayın başvurusu onaylanmaz.  Eksik ya da hatalı başvuru düzeltilmek üzere RET edilerek adaya iade edilir. Başvurunun RET edilerek iade edilmesi durumunda aday başvuru süresi içerisinde sisteme tekrar girerek düzeltmeleri uygular ve tekrar kaydeder.

7-Başvuruların başvuru süresi içerisinde düzeltilmesinden aday sorumludur. Başvuru süresinden sonra başvuru üzerinde değişiklik yapılamaz. Adaylara düzeltme için fazladan süre tanınamaz.

8-Kesin kayıt için ilan edilen adaylardan başvurusunu yapmayan veya düzeltme istendiği halde düzeltmeyen aday kayıt hakkını kaybeder ve yerine yedek aday ilan edilir.

Kesin Kayıt İstenen Belgeler

1-Transkript (Not Durum Belgesi) Aslı ve fotokopisi veya barkodlu, kare kodlu, e-imzalı, e-devlet sureti

2-Diploma (Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı ve fotokopisi veya barkodlu, kare kodlu, e-imzalı, e-devlet sureti

3-Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için) E-devletten veya askerlik şubesinden - Bayan adaylar bu belge yerine mezuniyet belgesi yüklerler.

4-Askerlik Dilekçesi (askerliklerini ertelemek isteyen erkek adaylar için)- Bayan adaylar bu belge yerine mezuniyet belgesi yüklerler.

5-Nüfus Sureti (Nüfus cüzdanı fotokopisi)

6-Fotoğraf: Vesikalık veya Biyometrik  (kimliklere basılacağından dikkat ediniz, uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir)

7-Lisansüstü Dilekçesi (doldurup, imzalayıp tarattırıp pdf formatında yükleyiniz)

8-Dilekçe: Eğitim Taahhütnamesi yükleyiniz. (doldurup, imzalayıp tarattırıp pdf formatında yükleyiniz)

Kesin Kayıt İşlemleri Sonrasında Yapılacak İşlemler

1-Öğrenci Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti ödemeleri; 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile Türkiye Ziraat bankasının bankamatik (ATM) ve internet bankacılığı gibi online ödeme kanallarından şu sırayı izleyerek yapılabilir. Ödeme İşlemleri / Diğer Ödemeler/ Eğitim Ödemeleri / Üniversite Ödemeleri/ PlakaKodunu Giriniz:52/ … Ödemelere ilişkin Enstitü tarafından herhangi fiş veya dekont istenmez. Ödeme yapamayanlar başında "o" harfi olmadan denemeleri gerekir.

2-ÖBS KULLANICI ADI VE ŞİFRE ALMA: Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan (Enstitü tarafından onaylanan) öğrenciler https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx adresinden sırası ile “TC.Kimlik No”, büyük harflerle “baba adı” ve “doğum tarihini” girerek şifre oluştur butonuna basarak kalıcı şifrelerini oluşturmak üzere sisteme geçici şifreleri ile girebilirler. Yedek adayların da alımları tamamlandıktan sonra bu işlem gerçekleştirilebilir.

3-ASKERLİK İŞLEMLERİ: Askerlik işlemlerine ilişkin talepleri öğrencilerin dilekçe ile (askerlik dilekçesi e-kayıt modülüne yüklenen) başvurusu halinde  kayıtlı olduğu program süresi de dikkate alınarak ders kayıtlarından sonra ilgili Asker Alma Bölge Başkanlığına teklifi yapılır. Ders kaydını yapmayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanmadığından sevk tehir teklifi yapılamaz. Kendi isteği ile yapılmış sevk tehiri hariç başka kurumca yapılmış sevk tehiri bulunan öğrencilerin sevk tehiri yapılamamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin mevcut sevk tehirlerini iptal etmeleri veya mevcut sevk tehiri sonunda yeniden Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

4-Danışmanlar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilmekte olup öğrenciler, danışman tercihinde bulunamazlar. Danışman atamalarının ardından mutlaka danışmanınız ile iletişime geçiniz. İletişim için Üniversitemiz Telefon Rehberini kullanabilirsiniz.

5-Ders kayıtları öğrenci tarafından yapılır danışman tarafından onaylanır. Danışan öğrencinin seçtiği ders veya dersleri onaylamadan iade edebilir.  Ders ekle çıkar döneminde de aynı işlemler geçerlidir.  Ders kaydının onaylandığı ders kayıt ekranı üzerinden "Kayıtlanma Aşaması=Kaydı Tamamlanmış"  olması gerekir. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDAT

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Zorunlu /Seçmeli

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KONULU BİR DERS

3

0

3

5

Z

 

DERS 2

3

0

3

5

S

 

DERS 3

3

0

3

5

S

 

DERS 4

3

0

3

5

S

 

DERS 5

3

0

3

5

S

 

Toplam

 

 

15

25

 

•  Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan itibaren danışman gözetiminde hazırlanır.

•  Azami eğitim süresi 3 yarıyıldır, öğrenci başarı durumuna göre 2 yarıyılda mezun olabilir.

•  Dönem projesi dersi ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

 

1 YARIYIL 5 DERS 3.750 TL

2.YARIYIL 5DERS+DÖNEM PROJESİ 5.250 TL

TOPLAM 60 AKTS 9.000 TL


Ekleme tarihi: 23-01-2023 21:00:10 Güncellenme tarihi: 26-01-2023 13:30:22