Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Enstitü Genel Değerlendirme Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurul Toplantıları Gerçekleştirildi

Enstitü Genel Değerlendirme Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurul Toplantıları Gerçekleştirildi

Toplantılar bir program çerçevesinde Enstitümüz Müdürü Prof Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN öncülüğünde Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Fevziye EKER, Enstitü Sekreteri Neslihan Beyaz, Enstitü personeli, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları, başkan yardımcıları, bilim/sanat dalı başkanları ve öğretim elemanlarının katılımlarıyla Anabilim/Anasanat dalı toplantı odalarında gerçekleştirildi.

Toplantıların ana amacı Enstitü ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak, eksik yönlerini tespit etmek görüş ve önerileri almak olarak sayılabilir.

Toplantıda konuşulan hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • Lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, üstün nitelikli, seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak,
 • Çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak,
 • Gelecek yıllar için sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak Eğitimde kalite seviyesini en ileriye taşımak,
 • Öğrencilerin etik ilkelere göre çalışmasını ve toplumsal duyarlılığa sahip olmasını sağlamak,
 • Bilimsel araştırmalar birimi tarafından desteklenen projelere katılımın arttırılmasını sağlamak
 • Çok disiplinli veya disiplinler arası programların açılmasını teşvik etmek, lisansüstü programların sayısını arttırmak
 • Tezlerin yayına dönüşme oranını arttırmak, yayın sayısını arttırarak bilimsel yayınların ilgili alanlardaki tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak,
 • Personel sayısını arttırmak, başvuru ve kayıtları kolaylaştırmak, kâğıtsız ofis ortamı oluşturmak ve fiziki alt yapıyı geliştirmek,
 • Birimlerin Enstitü ile iletişimini kolaylaştıracak önlemler almak,
 • Öğrencilerin Enstitü web sayfasını takip etmelerini sağlayarak danışman ve Öğrenci işleri personeli üzerindeki iş yükünü azaltmak,
 • Lisansüstü programlarda yabancı dil hazırlık sınıfına ilişkin görüş ve önerileri almak,

Toplantılar, Anabilim/Anasanat Dalı akademik kurul üyelerinin görüş ve önerileri, Enstitüden beklentileri alınarak tamamlanmıştır.  


Eklenme Tarihi : 03-11-2022 23:23:06