Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

(16.09.2020)2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN ÖĞRENCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KARARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN ÖĞRENCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.09.2020 tarihli ve E.54438 yazısı kapsamında; 

Üniversitemiz Senatosunun 16.09.2020 tarihli ve 2020/131 sayılı kararı gereği;

2020-2021 Akadamek Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci başvurularda uygulanacak olan sınav değerlendirmeleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

  

DEĞERLENDİRME 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ

1: ALES

%50

2: Lisans Mezuniyet Notu  %25

3: Yazılı/Mülakat Sınav Puanı %25

Başarı Puanı

(1+2+3)

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. 

 Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABULÜ

1: ALES

%50

   2: Yüksek Lisans

Mezuniyet Notu  %30

3: Yazılı/Mülakat Sınav Puanı %20

Başarı Puanı

(1+2+3)

Doktora programlarına öğrenci kabulünde bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir.

Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

 

GÜZEL SANATLAR ALANINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABULÜ

1: Lisans Mezuniyet Notu

                   %40

2: Yazılı/Mülakat Sınav Puanı

                     %60

Başarı Puanı

        (1+2)

 

Güzel Sanatlar alanına bağlı yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

 Başarı puanının eşitliği durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu yüksek olan aday tercih edilir.

 

GÜZEL SANATLAR ALANINA BAĞLI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABULÜ (MÜZİK)

1: Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

                         %40

2: Yazılı/Mülakat Sınav Puanı

                    %60

Başarı Puanı

         (1+2)

 

Doktora programlarına öğrenci kabulünde bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir.

Başarı puanının eşitliği durumunda adaylar için transkript notu yüksek olan aday tercih edilir.

Not: Doktora programlarına öğrenci alımlarında yabancı dil sınavlarından asgari 55 puan alma koşulu olup, başvuru sırasında yeterli puana sahip olmayan adayların 27 Eylül 2020’de yapılacak olan YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai bitimine kadar 55 ve üzeri dil puanını gösteren belgeyi Enstitümüze ibraz etmesi gerekmekte olup, bu belgeyi belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin kayıt şartlarını sağlayamadığından kayıt işlemi iptal edilecektir.

 Not: İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı programı öğrenci alımlarında yabancı dil sınavlarından asgari 80 puan alma koşulu olup, başvuru sırasında yeterli puana sahip olmayan adayların 27 Eylül 2020’de yapılacak olan YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai bitimine kadar 80 ve üzeri dil puanını gösteren belgeyi Enstitümüze ibraz etmesi gerekmekte olup, bu belgeyi belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin kayıt şartlarını sağlayamadığından kayıt işlemi iptal edilecektir.


Eklenme Tarihi : 16-09-2020 16:24:11