SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

Etik Kurul ayrı bir birim olup Enstitümüz ile bir bağı yoktur.

Yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek her türlü; anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar için SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULUNDAN izin alınarak bu çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Etik kurulu alınarak tez önerisinde sonradan yapılacak değişiklikler Etik Kurula bildirilmelidir. 

 

Etik Kurul Sayfası ve Başvuru Formları : https://kurul.odu.edu.tr

Etik Kurul Personeli İletişim               : Elif ÇANAK MARANGOZ / 2917  / elifcanak@odu.edu.tr

 


Eklenme Tarihi : 10-05-2023 16:23:13