Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Seminer Sunumları Hk.
 
DUYURU” | T.C. Küçükkuyu Belediyesi
Seminer dersi uygulama esasları kapsamda, seminer sunumu yapacak öğrencilerin seminer konusu, dersi aldığı dönemin ilk dört haftası içerisinde, danışman ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir. 11. hafta itibari ile sunumlar başlar. Seminer dersi  “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Değerlendirme Formu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir.
 
Seminer dersi uygulama esasları kapsamında, seminer sunumu yapacak öğrencilerin en geç 18.04.2022 tarihine kadar seminer konularını bildirilmesi (daha önce bildirilenler hariç), seminer sunumu yapan öğrencilerin değerlendirme tutanaklarının ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
 
 

Eklenme Tarihi : 08-04-2022 09:54:53