E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Anasayfa

Misyon ve Vizyon

                                                                              

MİSYON

      Ordu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda, evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek, küreselleşen dünyadaki son gelişmeleri de takip ederek ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açmak, bölüm ve kurum içi ile paydaş kurumlar arası iletişim içerisinde olarak projeler üretip ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olabilmek. Öğrencilerimizi de gelişen dünyamızda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatarak bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır.

 

VİZYON

       Ordu Üniversitesi’nin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda, yürütmekte olduğumuz Lisansüstü Eğitim-Öğretim programları araştırma ve bilimsel faaliyetleriyle ülkemizin öncü lisansüstü eğitim kurumlarından birisi haline getirmektir. Bunu yaparken enstitümüze bağlı anabilim/anasanat dallarında lisansüstü eğitimin kalitesini arttırarak, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Böylesine kurumsal yapılarda iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinci ile de web sayfasını yenileyerek güncellemek, bilimsel araştırmaların daha büyük kitlelere yayılması amacıyla yayın yapmak ve enstitümüz dergisinin devamlılığını sağlamaktır.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı