Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü Yönetim Kurulu

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

 

 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

 

Müdür V.

 Tel        : 0452 226 52 67-6111

 e-mail  : seckinevcim@odu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Sevinç EREN 

 

Müdür Yardımcısı  

 Tel        : 0452 226 52 67-6114  

 e-mail  : sevinceren@odu.edu.tr   

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ

Üye

 Tel        : 0452 226 52 00-1860

 e-mail  : huseyinyildiz@odu.edu.tr 

 

 Doç. Dr. Erdinç PARLAK

 

Üye

 Tel        : 0452 226 52 00-1851

 e-mail  : erdincparlak@odu.edu.tr 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Adem YÜCEL

Üye

 Tel        : 0452 226 52 47-5514

 e-mail  : ademyucel@odu.edu.tr


Ekleme tarihi: 05-03-2019 11:54:59 Güncellenme tarihi: 09-07-2019 14:03:01