Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü Yönetim Kurulu

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

 

 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

 

Müdür V.

 Tel        : 0452 226 52 67-6111

 e-mail  : seckinevcim@odu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZTÜRK

 

Müdür Yardımcısı  

 Tel        : 0452 226 52 67-6114  

 e-mail  : akadirozturk@odu.edu.tr 

 

 Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK

Üye

 Tel        : 0452 226 52 46-5555

 e-mail  : cengizozyurek@odu.edu.tr  

 

 Dr. Öğr. Üyesi Sevinç EREN

 

Üye

 Tel        : 0452 226 52 67-1430

 e-mail  : sevinceren@odu.edu.tr

 

 Yrd. Doç. Dr. Adem YÜCEL

Üye

 Tel        : 0452 226 52 47-5514

 e-mail  : ademyucel@odu.edu.tr


Ekleme tarihi: 05-03-2019 11:54:59 Güncellenme tarihi: 30-04-2019 11:04:22