Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü Kurulu

 

 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

 Müdür V.

 Tel: 0452 226 52 67 / 6111

 E-mailseckinevcim@odu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZTÜRK

 Müdür Yardımcısı

 Tel: 0452 226 52 67 / 6114

 E-mailakadirozturk@odu.edu.tr

 Prof.Dr. Ergin AYAN

 Tarih A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 46 / 1438

 E-maileayan@odu.edu.tr

 Prof. Sabri YENER

 Müzik A.S.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 29 / 6133

 E-mailsabriyener@odu.edu.tr

 Prof.Dr.Sadık KILIÇ

 Temel İslam Bilimleri A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 29 / 1418

 E-mailsadikkiliç52@hotmail.com

 Prof.Dr. Ahmet Ali BAYHAN

 Sanat Tarihi A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 17 / 1714

 E-mailahmetalibayhan@odu.edu.tr

 Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY

 Temel Eğitim A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 17 / 5616

 E-mailgozsoy@gmail.com

 Doç.Dr. Mesut TEKŞAN

 Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 17 / 1695

 E-mailmesutteksan@odu.edu.tr

 Doç.Dr. Gürol ÖZCÜRE

 Çalışma Ekon. ve End. İlişkileri A.B.D Başkanı

 Tel: 0452 323 82 55 / 3050

 E-mailgozcure@odu.edu.tr

 Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

 Sinema ve Televizyon A.S.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 47 / 5522

 E-mailMehmet.yilmaz@odu.edu.tr

 Doç.Dr. Seval Mutlu ÇAMOĞLU

 İktisat A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 323 82 55 / 3033

 E-mailsevalmutlu@odu.edu.tr

 Doç.Dr. Keziban TEKŞAN

 Türkçe A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 50 / 5575

 E-mailkezibanteksan@gmail.com

 Doç.Dr. Turgay HAN

 İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)

 Tel: 0452 226 52 46 / 1651

 Email : turgayhan@odu.edu.tr 

 Dr. Öğr. Üyesi Ömer KARAMAN

 Eğitim Bilimleri A.B.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 46 / 5597

 E-mailokaraman44@hotmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Adem YÜCEL

 Grafik A.S.D. Başkanı

 Tel: 0452 226 52 47 / 5514

 E-mailademyucel@odu.edu.tr

 

Ekleme tarihi: 06-12-2018 10:03:18 Güncellenme tarihi: 30-04-2019 11:03:13