Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yönetim

Prof. Dr. Necip Fazıl DURU

MÜDÜR 

Tel:  0 (452) 226 52 00 Dahili: 6111/1639

E-mail: nfduru@gmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir  ÖZTÜRK

MÜDÜR YARDIMCISI

 

Tel:  0 (452) 226 52 00 Dahili: 6114

E-mail: akadirozturk@odu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

MÜDÜR YARDIMCISI

 

Tel:  0 (452) 226 52 00 Dahili: 6113

E-mail: seckinevcim@odu.edu.tr

 

Neslihan BEYAZ

ENSTİTÜ SEKRETERİ

Tel:  0 (452) 226 52 00 Dahili: 6112

e-mail: nbeyaz@odu.edu.tr 

 

Ekleme tarihi: 06-12-2018 10:02:15